Back to news
A súlykorlátozás alá eső helyi közutakra történő behajtás
Gáspár Tivadar, 2018-04-17
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Úthasználók! A Képviselő-testület 2018. április 3-án megtartott ülésén megalkotta az önkormányzati tulajdonú utakon jelzőtáblával elrendelt súlykorlátozás szabályairól, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 3/2018. (IV.4.) önkormányzati rendeletét. A helyi rendelet 2018. május 1. napjától hatályos. Részletek bővebb híreink között olvasható.
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Úthasználók! Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak fenntartása és fejlesztése minden évben jelentősen terheli az önkormányzat költségvetését. Fontos feladat az önkormányzati közutak állapotának védelme, állagromlásuk megelőzése, valamint a biztonságos közlekedés garantálása. Mindezekhez elengedhetetlenül szükséges az önkormányzati utak esetében a súlykorlátozás bevezetése, a behajtás rendjének szabályozása. Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete két esetben, a 71/2013, illetve a 112/2017. számú határozatával rendelt el 7, illetve 12 tonnás súlykorlátozást a külterületi mezei út Kenéz község felé vezető szakaszán, illetve a Dózsa, Gyöngyös, Lipárt, Temető és Széchenyi utcákban. Egyedi esetekben elkerülhetetlen és indokolt azonban a súlykorlátozást meghaladó méretű járművekkel a védett övezetbe történő behajtás, ezekre az esetekre alkotta meg 2018. április 3-án megtartott ülésén a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú utakon jelzőtáblával elrendelt súlykorlátozás szabályairól, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 3/2018. (IV.4.) önkormányzati rendeletét. A helyi rendelet 2018. május 1. napjától hatályos. Az önkormányzati rendelet teljes szövege elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati _rendeletek internetes oldalon. Az alábbiakban a helyi rendelet legfontosabb tudnivalói olvashatók: A behajtási engedély kiadása iránti kérelem A behajtási engedély iránti kérelmet az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalba (9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.). A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatalban, illetve letölthető a www.vasszecseny.hu oldalról, az E-önkormányzat/Adózás, letölthető nyomtatványok menüpont alól. A kitöltött és aláírt kérelem benyújtható elektronikus formában is az avamos@vasszecseny.hu e-mail címre. A benyújtott kérelmeket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, illetve adja ki. A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a) a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója, tulajdonosa, valamint a jármű vezetője, vagy b) megbízás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa, bérlője, aki a fuvarozási szolgáltatást igénybe veszi, vagy c) építési tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa vagy az építtető nyújthatja be egy járműre vonatkozóan. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván behajtási engedély kiadása iránti kérelmet benyújtani, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Az engedély kiadása A behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthető meg és a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg, vagy b) az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye helyi cím és gépjármű tulajdonosa, használója a járművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül –garázsban, udvaron – helyezi el, vagy c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg. A fenti feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell. A behajtási engedély egy 21 x 15 cm méretű, az önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti szövegelrendezésű kártya, amely tartalmazza: a) az engedély sorszámát, b) a gépjármű azonosítási adatait, c) az engedély érvényességének idejét, d) a kiállítás dátumát, e) a polgármester aláírását és az önkormányzat bélyegző lenyomatát. A behajtási engedély kiadható: a) a meghatározott napon történő egyszeri be- és kihajtásra, b) 7 napra, c) 30 napra, d) 1 évre. Azon jármű üzembentartója (tulajdonosa) részére, akinek Vasszécseny község közigazgatási területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett helyi közutakon közelíthető meg, az engedély 1 évre kiadható. Az engedély használata Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az engedélyt a jármű vezetőjének a gépjárműben, kívülről jól látható módon és helyen kell elhelyeznie. Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel, az csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel. A súlykorlátozott területeken az ellenőrző szervek (rendőrség és az önkormányzat ezen feladattal meghatalmazott munkatársa) jogosultak, az övezet területére behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni. A behajtási engedélyről, a helyi rendelet szabályairól további információ kérhető ügyfélfogadási időben (H-K: 08.00-16.00, Sz: 08.00-17.00, Cs: 08.00-16.00, P: 08.00-13.00) a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy telefonon a 94/377-001 telefonszámon, illetve az avamos@vasszecseny.hu e-mail címen. Vasszécseny, 2018. április 10. Gáspár Tivadar jegyző