Back to news
Közmeghallgatás
Gáspár Tivadar, 2018-12-03
Tisztelt Lakosság! Vasszécseny község településképének védelméről szóló rendelet-tervezet lakossággal történő ismertetése érdekében 2018. december 11-én (kedden) 15.30 órakor a Községháza I. emeleti nagytermében (9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.)közmeghallgatás tartására kerül sor. Az évvégi rendes közmeghallgatás ezt követően kb. 18.00 órakor kerül megtartásra. További információ bővebb híreink között olvasható!
HIRDETMÉNY Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. törvény 9. §-a, illetve Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a értelmében Vasszécseny község településképének védelméről szóló rendelet-tervezet lakossággal történő ismertetése érdekében 2018. december 11-én (kedden) 15.30 órakor a Községháza I. emeleti nagytermében (9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.) közmeghallgatás tartására kerül sor. A lakossági fórumot követően, kb. 18.00 órakor kerül megtartásra az önkormányzat év végi rendes közmeghallgatása, melyre minden kedves érdeklődőt tisztelettel meghívok. Napirend: 1. Beszámoló az Önkormányzat 2018-ban elvégzett munkájáról, a jövőre vonatkozó elképzelések A rendelet tervezet a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a www.vasszecseny.hu weboldalon (E-önkormányzat/Adózás, letölthető nyomtatványok) folyamatosan megtekinthető. Az érintett partnerek írásban, a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlapon javaslatokat, észrevételeket tehetnek a rendelet tervezetéhez 2018. december 14. napjáig az alábbi elérhetőségeken: e-mail-en: az avamos@vasszecseny.hu vagy postán a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11. címére, illetve személyesen Zsolnai Zoltán polgármesternél. Az Adatlap a közmeghallgatás idején a helyszínen, illetve a www.vasszecseny.hu weboldalon (E-önkormányzat/Adózás, letölthető nyomtatványok) elérhető. Vasszécseny, 2018. december 3. Zsolnai Zoltán polgármester