Back to news
Álláskeresők figyelmébe!
Gáspár Tivadar, 2018-12-07
Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde bölcsődei intézményegységébe bölcsődei kisgyermeknevelőt keres. A Pályázati felhívás teljes szövege bővebb híreink között olvasható!
Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Bölcsődei kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi utca 11/A. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődei kisgyermeknevelő. 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása, testi, szellemi fejlődésének elősegítése, egészségvédelme. Az érvényben lévő szakmai szabályok szerinti nevelés-gondozás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Főiskola, Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  bölcsődében végzett kisgyermeknevelői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; képesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megigénylését tanúsító dokumentum; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 26. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsanett intézményvezető és Hittér Lászlóné szakmai vezető nyújt, a 0694377949 és 06309978972 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai és Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Arany János utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei kisgyermeknevelő. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a pályázatok beérkezését követően, szükség szerint személyes elbeszélgetést követően dönt a kinevezésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.vaszecseny.hu - 2018. december 10.