Back to news
Álláskeresők figyelmébe!
Gáspár Tivadar, 2016-01-13
A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadót keres. A pályázati kiírással kapcsolatban részletes információ bővebb híreink között olvasható.
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 16. pontja szerinti pénzügyi igazgatási feladatok Ellátandó feladatok: A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok, illetve intézményeinek költségvetési és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása; az önkormányzatok pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok; pénztárak kezelése; kontírozás, főkönyvi könyvelés; kötelezettségvállalások, szerződések rögzítése; banki átutalások bonyolítása; normatív állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok; adatszolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások vezetése A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi, számviteli feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Magyar állampolgárság,  Cselekvőképesség,  Büntetlen előélet,  Főiskola, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli szakirány,  önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  közigazgatási alap-/szakvizsga megléte, mérlegképes könyvelői végzettség Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáspár Tivadar jegyző nyújt, a 94/377-001 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó. vagy  Elektronikus úton Gáspár Tivadar részére a tgaspar@vasszecseny.hu E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Vas Népe megyei napilap - 2016. január 12.  www.vasszecseny.hu - 2016. január 12.  A helyben szokásos módon, a hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - 2016. január 12. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezésben három hónap próbaidő kerül kikötésre.