Back to news
Körzeti asszisztens ápoló állás pályázat
Gáspár Tivadar, 2017-02-24
Vasszécseny Község Önkormányzata körzeti ápoló, asszisztenst keres a Vasszécsenyi Háziorvosi Szolgálathoz. A pályázati felhívás részletes szövege bővebb híreink között olvasható.
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet körzeti asszisztens ápoló munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Emelt szintű szakképesítés, szakirányú középfokú egészségügyi,  ápolói munkakörben megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Felsőfokú képesítés, diplomás ápoló,  ápolói munkakörben megszerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  szakirányú szoftverek alkalmazás szintű ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum; szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán polgármester nyújt, a 063093777333 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: körzeti asszisztens ápoló. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A munkakör betöltése vonatkozásában 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  A helyben szokásos módon a települések hirdetőtábláin történő kifüggesztés - 2017. február 23.  www.vasszecseny.hu - 2017. február 23.
videri.hu