Back to news
Pályázat bölcsődei kisgyermeknevelő munkakör betöltésére
Gáspár Tivadar, 2017-06-26
Álláskeresők figyelmébe! A Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde bölcsődei kisgyermeknevelőt keres. A pályázati felhívás szövege teljes terjedelemben bővebb híreink között olvasható.
Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bölcsődei kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11/A. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása, testi, szellemi fejlődésének elősegítése, egészségvédelme. Az érvényben lévő szakmai szabályok szerinti nevelése, gondozása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő gondozó,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Bölcsődében végzett kisgyermeknevelői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hittér Lászlóné szakmai vezető és Kiss Zsanett intézményvezető nyújt, a 06309978972 és 0694377949 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Arany János utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei kisgyermeknevelő. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Vas Népe napilap - 2017. június 27.  www.vasszecseny.hu - 2017. június 27. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet.