Elérhetőségek

Vasszécseny Község Önkormányzata

Cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11.

Nyitvatartás


Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola

Iskolatörténet

 

1628-ban történik először említés a szécsenyi tanítóról. 1642-ben új evangélikus iskolát építtettek Telekesi Török János és felesége, Gersei Pethő Margit, Szécseny akkori földesurai.1750-ben Festetics József már katolikus iskolát tartott fenn. 1780-ban Batthyány Alajos volt a szécsenyi iskola patrónusa. 1802 nyarán leégett a szécsenyi iskola, amit már Ebergényi István építtetett újjá, Bárdos, Szécseny és Lipárt tanulói jártak ide. 1805-ben már altanítója is volt a szécsenyi iskolának. 1837-től két évet töltött a faluban Karacs Teréz, a 19. századi magyar nőnevelés legnagyobb alakja. 1841-ből maradt fenn az első iskolastatisztika a szécsenyi iskoláról, ekkor 70 tanulója volt, Ebergényi Benedek és a Szombathelyi Székeskáptalan közösen tartotta fenn az intézményt. 1847-ben Ebergényi Benedek és Ebergényi Viktor 100-100 forintos, a Szombathelyi Székeskáptalan pedig 105 forintos alapítványt tett a szécsenyi tanító javadalmaztatására. 1853-ban már 130 tanköteles gyermeket tartottak számon a három faluban, de ezek közül csak 94-en jártak iskolába. 1870-ben Ebergényi István új iskolát építtetett Szécsenyben a régi helyén. 1875-ben olyan mértékben megnőtt a gyermeklétszám, hogy Lipárton önálló „katolikus tanodát” hozott létre a Szombathelyi Székeskáptalan. Ugyanekkor Lipárt község 2000 forintos alapítványt tett az iskola „mindenkori szükségleteire”. 1887-ben Köves Antal, egykori szécsenyi plébános 100-100-100 forintos iskolai alapítványt tett a szécsenyi, lipárti és kajdi tanulók részére. 1892-ben egységesen állapították meg a szécsenyi és a lipárti iskola tanítói jövedelmeit. 1897-ben a vármegyei közigazgatási hivatal a szécsenyi iskola „túltömöttségével” foglalkozott.

1901-ben már 145 tanulója volt a szécsenyi iskolának, azonban a falu csak egy tanító jövedelmét volt képes biztosítani. 1913-ban a régi mellett egy újabb iskola épült Lipárton, mely épület ma is áll és „sarokiskola” néven ismerhetjük. 1928-ban Szécsenyben volt a Szombathelyi Egyházmegye Tanítói Egyesületének a közgyűlése. 1931-től a bárdosi gyerekek kiváltak a szécsenyi iskolából. Két év múlva már ismét olyan sokan jártak a szécsenyi iskolába, hogy a 4-6. osztályosoknak az akkor átadott Népházban volt a tanítás. 1938-ban Kis József plébános új, két tantermes iskolát építtetett Szécsenyben, melyben egészen az ezredfordulóig folyt a tanítás. A II. világháború idején Körzeti Katolikus Általános Iskolát hoztak létre Lipárton a Szombathelyi Székeskáptalan államosított magtár-épületében.  1947ben a katolikus iskola megvédésére Actio Catholika csoport alakult a településen, ám ennek ellenére három évvel később államosították azt. Ekkortól a bárdosi és csempeszkopácsi iskola is fiókiskolája lett a vasszécsenyi iskolának. 1954-ben új, három tantermes iskola épült Lipárton. 1963-ban pedig újabb két tantermes iskolaépületet adtak át, s ezzel egy időben ebédlő és politechnikai műhely nyílt a magtár iskolában. 1965-ben 317 tanulója volt már az intézménynek, s egy évvel később elindult a napközi-otthonos képzés. 1978-tól a csempeszkopácsi alsó tagozatos tanulók is a vasszécsenyi központi iskolába jártak tanulni. Ebben az évben iskolai konyha és ebédlő nyílt a sarokiskolában, s hamarosan már a tanakajdi alsó tagozatosok is ide jártak és a vezetékes ivóvíz is bevezetésre került.

1982-ben ÁMK alakult a településen, aminek Tóth Ferenc iskolaigazgató lett a vezetője. 1992-ben Tóthné Pungor Angéla tanárnő létrehozta a Szív-Ész-Erő Alapítványt, ami az iskola támogatását tűzte ki célul. Ugyanebben az évben Pungor Ernő akadémikus, tárca nélküli miniszter átadta az új tornacsarnokot. 1996-ban Hatz Csaba igazgató vezetésével jelentős belső felújítások vették kezdetüket. 1998-ban testvériskolai kapcsolat létesült az ausztriai Birkfeld iskolájával. 2001-ben a tetőtérben átadtak egy új iskolai könyvtárat és egy újabb tantermet. 2005-ben az iskola Ambrózy-Migazzi István híres botanikus, tanai földbirtokos nevét vette fel. 2006-ban szintén a tetőtérben új számítógépes laborral gyarapodott az iskola. 2008-ban aszfaltos pálya készült az iskolaudvaron, s ugyanebben az évben Tóth Csaba festőművész emblémát tervezett iskolánknak. A 2009-es évben újabb játszótérrel gazdagodott az intézmény, valamint „Csillagfényes éjszakán” címmel önálló CD-t jelentetett meg a Horváth Magdolna tanárnő által vezetett iskolai énekkar. 2013-ban állami fenntartásúvá vált az intézmény.

 

 

A névadóról

AMBRÓZY-MIGAZZI ISTVÁN

Sédeni gróf Ambrózy-Migazzi István (1869. március 5. - 1933. augusztus 31.) jogász, dendrológus, botanikus, a magyar Heiden, "virágos gróf". A malonyai és jeli arborétum megalapítója. Az életcélja az "örökké zöldellő kertek"-nek a mi természeti adottságaink közötti megvalósítása volt.

A Vas megyei családi birtokon Tana községben nőtt fel, a természetet itt ismerte és szerette meg. Édesanyja Erdődy Agáta grófnő volt, aki az Erdődy-család kertészkedő szenvedélyét örökítette át fiára. Így Ambrózzy-Migazzi István már a teljes pompájában virágzó vépi park látványát is élvezte, s feltételezhető, hogy e park a gróf további munkájában is meghatározó szerepet játszott. Leginkább a botanika varázsolta el, ilyen irányú tanulmányokat folytatott Bécsben, Löwenben és Budapesten. Külföldön jogot tanult, sokat utazott, így ismerkedett meg egy-egy mediterrán régió, illetve speciális mikroklímájú térség (például Anglia, Algéria, a Genfi-tó) gazdag növényvilágával. A botanikával csak kedvtelésből foglalkozott, földbirtokos, sédeni, remetei, walli és sonnenthurmi gróf, a felsőőri kerület országgyűlési képviselője, felsőházi tag volt egy személyben. 1892-ben feleségül vette Migazzi Antónia grófnőt, nevének második tagja innen származik. Felesége felvidéki, malonyai birtokán próbálkozott növények százainak telepítésével, botanikai kísérletezéssel. 1914-ben hazautazott édesanyja temetésére, de a háború illetve a trianoni békeszerződés után soha többé nem tért vissza félbemaradt munkájához. Tartalékos kapitányként szerepelt a 5. sz. huszárezredben. 1922-1933 között hozta létre Kám község mellett a jeli arborétumot.

Sírhelyét ő maga jelölte ki az arborétum közelében, melynek kriptáján olvasható jelmondata, ami a gróf fő életcéljával megegyezett: SEMPER VIREO, azaz "örökké zöldellek".

 

Elérhetőségek

Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola

9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 72.

Telefon: +36 94 577 013

Fax: +36 94 577 014

E-mail: altalanos.iskola@lipart.t-online.hu

OM azonosító: 036704

 

Az iskola aktuális hírei az Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola honlapján olvashatók:

Kapcsolódó link: http://ambrozy.edu.hu/

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Vasszécseny Község Önkormányzata - Magyar