Elérhetőségek

Vasszécseny Község Önkormányzata

Cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11.

Nyitvatartás


Szervezeti, személyzeti adatok

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Vasszécseny Község Önkormányzata

Székhely/postai cím:9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Telefon: 94/577-380

E-mail onkormanyzat@vasszecseny.hu

honlap: www.vasszecseny.hu

Hivatali Kapu: VASSZCSNY

KRID: 747084915

 

Hivatala:

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely/postai cím:9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Telefon: 94/377-001

E-mail: hivatal@vasszecseny.hu

honlap: www.vasszecseny.hu

Hivatali Kapu: VSZECSENY

KRID: 402098776

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:             8-12 és 13-16 óráig

Kedd:             8-12 és 13-16 óráig

Szerda:         13-17 óráig

Csütörtök:      nincs ügyfélfogadás

Péntek:          8-12 óráig

 

Kapcsolódó dokumentumok:

SZMSZ

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Vasszécseny Község Önkormányzata

 

Polgármester: Zsolnai Zoltán

Alpolgármester: Boda Gábor

 

Az önkormányzat hivatala:

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: Vasszécseny

Kirendeltség: Rum

Jegyző: dr. Pintér Dóra (székhely)

Aljegyző: Szücs Ildikó (kirendeltség)

 

(megjegyzés: Vasszécseny Község Önkormányzata feladatainak ellátása a székhelyen történik)

https://vasszecseny.hu/hu/onkormanyzat/dokumentumok/

 

SZÉKHELY

Általános igazgatási ügyek:

 • Anyakönyvi igazgatás: anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállítása,
 • Családjogi helyzet rendezése, házassági névmódosítási és névváltoztatási eljárás,
 • Házasságkötés, névadó, házassági évfordulók, állampolgársági eskü,
 • Központi címregiszter, címképzés feladatainak ellátása, választási, népszavazási feladatok, lakcímbejelentés,
 • Birtokvédelem,
 • Egészségügyi igazgatás, háziorvosi és védőnői szolgálat működésével kapcsolatos igazgatási feladatok, ellátása,
 • Intézmények alapító okirataival kapcsolatos ügyintézések, bölcsőde működésével, óvodakötelesek nyilvántartásával és a közoktatási információs rendszer fenntartókat megillető kötelezettségeinek ellátásával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása, Településképi bejelentési eljárás, Településképi véleményezési eljárás, Településrendezési feladatok,
 • Állattartási - állatvédelmi ügyek,
 • Földhaszonbérleti szerződések,
 • Parlagfű, növényvédelmi ügyek,
 • Vadkár,
 • Hagyatéki, póthagyatéki eljárások,
 • Termőföld adás-vételi és haszonbérleti szerződések hirdetményeivel kapcsolatos feladatok,
 • Egyéb hirdetményekkel, kifüggesztésekkel kapcsolatos feladatok,
 • Közterülethasználati engedélyek kiadása,
 • Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele,
 • Működési engedély,
 • Telepengedélyezési eljárás, ellenőrzés,
 • Behajtási engedélyek,
 • Fakivágások,
 • Egyéb helyi Környezetvédelemi ügyek,
 • Köztemetők fenntartása,
 • Talajvízkút létesítés, fennmaradás és üzemeltetés, megszüntetés engedélyezése,
 • Telephely igazolás,
 • Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok,
 • Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása,
 • BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat,
 • Helyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok,
 • Képviselő-testületi ülések, bizottsági döntések előkészítése,
 • Települési és rendkívüli települési támogatási ügyek,
 • Szociális alapellátások biztosítása, étkeztetés megállapítása,
 • Lakáshoz jutók támogatásának megállapítása,
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
 • Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése.

Pénzügy:

 • Beruházási ügyek,
 • Fejlesztések, beruházások, felújítások elszámolása,
 • Költségvetési szervek könyvelési feladatainak ellátása,
 • Költségvetések és beszámolók készítése,
 • Kulturális feladatok beszámolója,elszámolása,
 • Közművelődési érdekeltségnövelő eladatok elszámolása,
 • Ingatlanvagyon kataszter feladatainak ellátása,
 • Intézményi karbantartás, felújítás,
 • Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetéssel összefüggő feladatok,
 • Önkormányzati beruházások és felújítások előkészítése,
 • Önkormányzati felújítások, beruházások lebonyolításával kapcsolatos ügyek. (közvilágítás),
 • Személyi térítési díjak elszámolása, normatíva igénylés, elszámolás,
 • Gyermekétkeztetés feladatainak pénzügyi bonyolítása,
 • Könyvelési feladatok végzése, statisztikák készítése.

 

KIRENDELTSÉG

Általános igazgatás (feladatok lásd: előzőek)

Pénzügy (feladatok lásd előzőek)

Adóügyek:

 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítás,
 • Iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó bejelentkezés, változás bejelentés,
 • Adóbevallás,
 • Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról,
 • Adóigazolások kiállítása,
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről,
 • Talajterhelési díj - bevallás,
 • Helyi adó hátralékok behajtása,
 • Adóvégrehajtási feladatok, nyilvántartások vezetése

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőnek neve, beosztása, elérhetősége, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Vasszécseny Község Önkormányzata

 

Polgármester: Zsolnai Zoltán

Tel.: 0630/9377-333, 0694/577-388

E-mail: onkormanyzat@vasszecseny.hu

 

Alpolgármester: Boda Gábor

Tel.: 0630/779-0357

E-mail: bodagabor07@freemail.hu

 

Az önkormányzat hivatala

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: Vasszécseny

 

Jegyző: dr. Pintér Dóra

Tel.: 0694/577-387

E-mail: pinter.dora@vasszecseny.hu

 

Aljegyző: Szücs Ildikó

Tel: 0694/579-012

E-mail: rum@savaria.hu

 

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Az önkormányzat hivatala, ügyfélszolgálata:

 

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 11.

Jegyző: dr. Pintér Dóra

Tel.: 0694/577-387

E-mail: pinter.dora@vasszecseny.hu

 

Aljegyző: Szücs Ildikó

Tel: 0694/579-012

E-mail: rum@savaria.hu

 

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:                     8-12 és 13-16 óráig

Kedd:                     8-12 és 13-16 óráig

Szerda:                  13-17 óráig

Csütörtök:              nincs ügyfélfogadás

Péntek:                   8-12 óráig

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

A képviselő-testület létszáma 7 fő.

A képviselő-testület tagjai:

 

Polgármester: Zsolnai Zoltán

Tel.: 0630/9377-333, 0694/577-388

E-mail: onkormanyzat@vasszecseny.hu

 

Alpolgármester: Boda Gábor

Tel.: 0630/779-0357

E-mail: bodagabor07@freemail.hu

 

Képviselő-testület további tagjai:

 

Gombor László önkormányzati képviselő

e-mail: hivatal@vasszecseny.hu

 

Oláh Miklós önkormányzati képviselő

e-mail: hivatal@vasszecseny.hu

 

Pintér József önkormányzati képviselő

e-mail: hivatal@vasszecseny.hu

 

Pődör György önkormányzati képviselő

e-mail: hivatal@vasszecseny.hu

 

Vadász Tibor Gábor önkormányzati képviselő

e-mail: hivatal@vasszecseny.hu

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai

 

Önkormányzati irányítású szerve:

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Telefon: +36 94 577 380

vezető Zsolna Zoltán elnök

e-mail: onkormanyzat@vasszecseny.hu

honlap: www.vaszecseny.hu

 

A Társulás irányítása felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szervként működik a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde

címe: 9763 Vasszécseny, Arany J. u. 9

Vezető. Kiss Zsanett intézményvezető

Tel.: +36 94 377949

emal: vasszecsenyovi@gmail.com

honlap: www.tunderorszagovi.hu

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

nem releváns

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérthetősége (postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Nem releváns

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde

címe: 9763 Vasszécseny, Arany J. u. 9

Vezető. Kiss Zsanett intézményvezető

Tel.: +36 94 377949

emal: vasszecsenyovi@gmail.com

honlap: www.tunderorszagovi.hu

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

 

Megnevezés: Vaszécsenyi Üzenet

Kiadó neve: Vasszécseny Község Önkormányzata

Kiadó címe: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Főszerkesztő neve: Zsolnai Zoltán

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, a hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

 

A jegyző hatáskörébe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal

Címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Levelezési címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Telefon: +36 (94) 517-117, +36 (94) 517-107, +36 (94) 517-159

Fax: +36 (94) 517-105

Főispán: Vámos Zoltán  +36 (94) 517-107

Főigazgató:

Igazgató: Dr. Orbán István +36 (94) 517-106

A Vas Megyei Kormányhivatalt Harangozó Bertalan kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese: Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail: kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap: https.//www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

 

A polgármester hatáskörébe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Megnevezése: Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Címe: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Levelezési címe: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Telefon: +36 (94) 577-380

E-mail: onkormanyzat@vasszecseny.hu

Honlap: https.//www.vasszecseny.hu

 

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Vasszécseny Község Önkormányzata - Magyar